Reklama

  Najbliższe wydarzenia

  Brak wydarzeń

  Niepokojące zachowania u niemowląt

  Rozwój niemowlęcia odbywa się wg etapów zdobywania kolejnych umiejętności. Każde dziecko może jednak rozwijać się w swoim indywidualnym tempie. Jednak rodziców powinny zaniepokoić poniższe zachowania u niemowlęcia:

   

  • dziecko unika naturalnego karmienia, pręży się, odpycha od piersi, duży problem z karmieniem dziecka;

  • dziecko odwraca wzrok, nie skupia uwagi na oczach opiekunów, patrzy „przez” rodzica, a nie na niego;

  • silne reakcje na dźwięki (nadwrażliwość) lub całkowity brak zainteresowania dźwiękiem (wrażenie, że dziecko nie słyszy);

  • dziecko trudno uspokoić przytulając czy kołysząc, duża płaczliwość i drażliwość;

  • utrzymująca się pow. 3 miesiąca życia asymetria;

  • brak przyglądania się twarzom opiekunów oraz brak uśmiechu do nich po 4 miesiącu;

  • dziecko nie naśladuje zabaw mimicznych rodzica, np. nie próbuje ruszać brodą, nie próbuje otworzyć buzi, czy wystawić języka w sytuacji, kiedy rodzic w formie zabawy demonstruje podobne zachowania.

  • brak gaworzenia i prób „rozmawiania” z mamą lub najbliższą osobą, bardzo uboga wokalizacja;

  • dziecko nie skupia uwagi na zabawkach, nie ogląda ich, nie bierze do buzi, nie zwraca głowy w kierunku pokazywanych przedmiotów (po 5 miesiącu), sprawia wrażenie niezainteresowanego otoczeniem;

  • zaburzenia funkcji jedzenia

  • wyraźne trudności manipulacyjne – dziecko nie bada palcami podłoża i przedmiotów w najbliższym otoczeniu

  • brak spoglądania za przedmiotem, który „zniknął” w zabawie / spadł, ukrył się za zasłonką itp. , także wrażenie niechęci do zabaw typu A-ku-ku (po 7 mies.)

  • brak zainteresowania innymi dziećmi

  • unikanie patrzenia w tym samym kierunku, który wskazuje mama lub najbliższa osoba (między 9 a 14 mies.)

  • brak wskazywania tego, co dziecko interesuje (wskazywanie tylko tego, codziecko chce) między 9 a 14 mies;

  • brak zainteresowania obrazkami, zdjęciami, książeczkami (po11 mies.);

  • przewlekły smutek, dziecko się prawie w ogóle nie śmieje, „melancholijny” wyraz twarzy, wrażenie „maski”;

  • dziecko nie gaworzy, nie stara się komunikować, długo nie pojawiają się żadne słowa, pogłębia się uzależnienie od pozajęzykowych sposobów przekazu;

  • dziecko nie naśladuje gestów typu pa-pa, machanie na powitanie, gestu „nie ma”, kręcenia głową przy zaprzeczaniu;

  • częste kiwanie się, bujanie, uderzanie głową, rzucanie przedmiotami;

  • czynności stereotypowe typu machanie rękami przed oczami, opukiwanie uszu

  • niechęć do przytulania się lub przeciwnie – bardzo mocne uściski graniczące z bólem

  • zainteresowanie niefunkcjonalnymi częściami przedmiotów po 12 mies. (kręcenie kółkami, ustawianie w rzędy, opukiwanie itp.)

  • dziecko nie inicjuje zabaw tematycznych typu rozmowa przez telefon „na niby”, picie z kubeczka „na niby” , nie tuli lalki, nie karmi, nie bawi się zwierzątkami w „chodzenie”, nie wozi niczego autkami itp. (między 12 a 18 mies.)

  • brak wyrażania emocji oraz dziecko długo sprawia wrażenie, że nie rozumie emocji u innych osób

  Powyższe zachowania są sygnałami, że z małym dzieckiem (do 18 miesiąca życia) dzieje się coś niepokojącego. Wczesna interwencja terapeutyczna i/lub medyczna stwarza szansę na dalszy pomyślny rozwój.