Cele fundacji

Fundacja „Powrót do marzeń” została założona pod koniec 2010 roku, aby pomagać dzieciom, u których występują niewyjaśnione zaburzenia rozwoju. Wiele dzieci w wieku do 3 lat dotkniętych jest opóźnieniem rozwoju, którego przyczynę trudno odnaleźć.

Dramatyczny wzrost liczby dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku 0-6 lat zaobserwowano w szczególności w ciągu ostatnich 10 lat. Aktualnie najbardziej ostrożne szacowanie pozwala na stwierdzenie, iż 1 na 150 dzieci dotknięte jest zaburzeniami ze spektrum autyzmu – zaburzeniem rozwoju mózgu, mającym wpływ na sferę komunikowania się, kontaktów społecznych i powtarzalnych zachowań u dzieci. Ilość dzieci z innymi zaburzeniami rozwoju niż zaburzenia ze spektrum autyzmu – m.in. opóźnieniem rozwoju mowy, opóźnieniem rozwoju fizycznego - jest jeszcze większa.

Zwykle, gdy dziecko jest bardzo małe, tłumaczy się to indywidualnym tokiem rozwoju, czasem zaleca różne terapie i czeka, aż dziecko wyrośnie.
Zaburzenia te mają często charakter:

- zachowań autystycznych,
- gastrologicznych (zaburzenia trawienia i przyswajania, nieprzybieranie na wadze, niechęć do jedzenia)
- motorycznych (obniżone napięcie mięśniowe, nieprawidłowy rozwój ruchowy, podejrzenie MPD)
- immunologicznych (częste infekcje dolnych dróg oddechowych, podejrzenie astmy)

Wykonywane standardowe badania neurologiczne, metaboliczne i genetyczne często nie dają odpowiedzi napytanie, co jest przyczyną opóźnienia rozwoju. Niestety, czekanie aż dziecko samo sobie poradzi z takimi problemami, kończy się diagnozą: autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju w okresie późniejszym, przedszkolnym i szkolnym.

Szybkie rozpoczęcie leczenia  pozwala na usunięcie blokad rozwojowych i zminimalizowanie ich skutków w późniejszych etapach rozwoju dziecka. Szybka interwencja biomedyczna u dziecka z zaburzeniami ze spektrum autystycznego pozwoli mu na rozpoczęcie normalnej edukacji szkolnej, a jego rodzicom umożliwi powrót do marzeń związanych z dzieckiem i do normalnego życia.

Fundacja „Powrót do marzeń” ma na celu wspierać merytorycznie i psychologicznie rodziny dzieci z opóźnieniem rozwoju-psychomotorycznego. Realizujemy to poprzez grupę wsparcia, dzięki której rodzice dzieci mogą wymieniać się doświadczeniami w leczeniu, rozładować swoje negatywne emocje bądź pochwalić się małymi sukcesami swoich pociech.

Fundacja chciałaby nieść również wsparcie finansowe. Leczenie i terapie to zwykle niebagatelny wydatek dla rodziny. Suplementy nierzadko trzeba sprowadzać z zagranicznych aptek, a badania kontrolne wykonywane są odpłatnie i to tylko w kilku laboratoriach w Polsce.

Fundacja planuje stworzyć płaszczyznę wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci z opóźnieniem rozwoju a instytucjami zainteresowanymi problematyką występowania takich opóźnień oraz organizować konferencje i seminaria na rzecz promocji leczenia zaburzeń ze spektrum.